Stypendium szkoleniowe

Osoby biorące udział w projekcie „Stawiam pierwsze kroki na rynku pracy” mogą ubiegać się o stypendium szkoleniowe w wysokości 4,64 zł brutto (cztery złote sześćdziesiąt cztery złote brutto) za godzinę szkolenia.

Wniosek o wypłatę stypendium szkoleniowego należy złożyć według wzoru określonego przez Organizatora do ostatniego dnia miesiąca, za który stypendium szkoleniowe ma być wypłacone, a jeżeli szkolenie kończy się w trakcie miesiąca – w ostatnim dniu szkolenia. Stypendium szkoleniowe będzie przyznawane za każdą godzinę obecności Uczestnika w szkoleniu (zgodnie z listą obecności). Stypendium szkoleniowe nie przysługuje Uczestnikowi w razie nieobecności na szkoleniu lub opuszczenia szkolenia w trakcie jego trwania. Stypendium szkoleniowe będzie wypłacane za okresy miesięczne – w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego stypendium szkoleniowe dotyczy, a w przypadku gdy szkolenie kończy się w trakcie trwania miesiąca – w terminie do 14 dni licząc od daty zakończenia szkolenia.

Każdy z uczestników starających się o stypendium szkoleniowe zobowiązany jest do złożenia w biurze projektu wniosku o wypłatę stypendium szkoleniowego.


Aktualności

30.07.2010 Zakończenie projektu ...

30.07.2010 Odbiór certyfikatów ...

21.07.2010 Konferencja podsumowującą projekt ...

więcej ...

Kontakt

ul. Warcka 15
98-200 Sieradz

tel/fax: 043 822 35 42
kom: 795 578 685
pierwszekroki@bdcenter.pl