Zwrot kosztów dojazdu

Osoby biorące udział w projekcie „Stawiam pierwsze kroki na rynku pracy” mogą ubiegać się o refundację kosztów dojazdu na szkolenia (po ich udokumentowaniu). Przez udokumentowane koszty rozumie się koszty faktycznie poniesione na dojazd, potwierdzone biletami na trasie pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem odbywania szkolenia i z powrotem, zawierającymi datę, cenę oraz trasę dojazdu. W przypadku braku w/w danych konieczne jest przedstawienie oświadczenia wystawionego przez przewoźnika PKS/PKP/BUSY w odniesieniu do ceny biletu obowiązującego na danej trasie.

Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przedstawienia:

  • wniosku o zwrot kosztów dojazdu (jednorazowo na dany blok szkoleniowy),
  • dwóch pierwszych biletów jednorazowych komunikacji PKS/PKP - jeden z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia, drugi z powrotem (lub bilet okresowy lub oświadczenie od przewoźnika),
  • w przypadku, gdy Uczestnik dojeżdżać będzie na szkolenie różnymi środkami transportu (np. w jeden dzień PKP, a w inny PKS) należy zbierać wszystkie bilety za poszczególne dni.

W przypadku biletów okresowych (miesięcznych, tygodniowych) obejmujących trasę od miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia i z powrotem, zwrot wyliczany będzie proporcjonalnie tylko na te dni, w których Uczestnik brał udział w szkoleniu. Zwrot kosztów dojazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu z uwzględnieniem przysługującej ulgi, bez względu na to z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

W przypadku braku możliwości dojazdu środkami komunikacji publicznej dopuszcza się możliwość refundacji kosztów dojazdu prywatnym (własnym) samochodem do wysokości jaką poniósłby Uczestnik, gdyby korzystał z komunikacji ogólnie dostępnej (najtańszy środek komunikacji publicznej na tej trasie). Należy wtedy przedstawić oświadczenie od przewoźnika w odniesieniu do ceny biletu obowiązującej na danej trasie.

Każdy z uczestników starających się o stypendium szkoleniowe zobowiązany jest do złożenia w biurze projektu wniosku o refundację kosztów dojazdu.

 


Aktualności

30.07.2010 Zakończenie projektu ...

30.07.2010 Odbiór certyfikatów ...

21.07.2010 Konferencja podsumowującą projekt ...

więcej ...

Kontakt

ul. Warcka 15
98-200 Sieradz

tel/fax: 043 822 35 42
kom: 795 578 685
pierwszekroki@bdcenter.pl